ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღე

ფსიქიკური პრობლემების გახშირებული შემთხვევები – ეს არის კიდევ ერთი მძიმე შედეგი, რომელიც ორწლიანმა პანდემიამ მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში დატოვა. მსოფლიოს მასშტაბით დეპრესიების და შფოთვითი აშლილობების გამოვლენის მაჩვენებლი 25%-ით არის გაზრდილი. კიდევ უფრო გამწვავდა იმ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომლებსაც ფსიქიკური პრობლემები მანამდეც აწუხებდათ, თუმცა პანდემიით გამოწვეული შეზღუდების გამო შესაბამისი სერვისების გარეშე დარჩნენ.

10 ოქტომბერი ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღეა. ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა რაოდენობის მატებასთან ერთად ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა, ფსიქიატრულ დაწესებულებებში არსებული მძიმე მდგომარეობა და მკურნალობის ნაკლები ხელმისაწვდომობაც რჩება. მითითებული პრობლემები სახალხო დამცველის ანგარიშში ყოველ წელს ხვდება.