თამბაქოს გავლენა გარემოზე 

სტუმარი: ნუკა მაღლაკელიძე – ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის კონსულტანტი.

ახალი დღე