პირადი ექიმი - დეპრესია და ასაკი #LIVE

1-ლი ბლოკი: დეპრესია და ასაკი;

სტუმარი: გიორგი ნანეიშვილი – ფსიქიატრი, პროფესორი;

მე-2 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი.

პირადი ექიმი