#ფერმა როგორ შესძინა ახალი სიცოცხლე მეუნაგირის მივიწყებულ პროფესიას, მსახიობმა და კასკადიორმა დავით ჩალათაშვილმა

სამშობლოში დაბრუნება სამი წლის შემდეგ და სამ შვილთან ერთად შექმნილი მცირე მეურნეობა

ცხოველების სოფელი მიუსაფარი ძაღლებისთვის. ოცნება, რომელიც 20 წლის შემდეგ რეალობად იქცა.

ფერმა