დუშეთის ახალი სიცოცხლე

ისტორიული დუშეთის ახალი სიცოცხლე.

ქალაქის ისტორიულ უბანს სრული რეაბილიტაცია უტარდება. ურბანული განახლების პროექტის ფარგლებში, რომელიც სამ ეტაპად ხორციელდება, დუშეთში, ჯამში 40-მდე სახლს ჩაუტარდება რეაბილიტაცია. განახლებული დუშეთი ვიზიტორების მისაღებად მზად გაზაფხულზე უნდა იყოს.

რუსუდან ლოლაძისა და ირაკლი თელაურიძის რეპორტაჟი.