დიქტოფონი, რომელმაც ნოდარ დუმბაძის უკანასკნელი სიმღერა შემოინახა - მწერლის ბინა-მუზეუმი #სტოპკადრი 

ნათია ბერიძის რუბრიკა სტოპკადრი.

ახალი დღე