#დღისკოდი წერა, მწერალი და მკითხველი
  • ლევან პაატაშვილი – ქართული საოპერატორო სკოლის პატრიარქად წოდებული ქართველი ხელოვანის გზა – სტუმრები: დავით გუჯაბიძე, თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, კინოოპერატორი / მერაბ კოკოჩაშვილი, რეჟისორი
  • ქართული ლიტერატურა თარგმანებში – რა მნიშვნელობა აქვს ქართული ლიტერატურის თარგმნას მისი პოპულარიზაციისთვის – სტუმარი: ნატაშა ლომოური – მწერალთა სახლის დირექტორი
  • წერითი თერაპია – როდის ითავსებს წერა თერაპიის ფუნქციას და რისგან ათავისუფლებს დაწერილი ტექსტი ავტორს – სტუმარი: ელენე ჯაფარიძე, ფსიქოლოგი, მწერალი

დღის კოდი