#ამშაბათკვირას რა გავლენა აქვს სირცხვილის გრძნობას ინდივიდის და საზოგადოების ჩამოყალიბებაზე

სტუმარი:

ელენე ჯაფარიძე – ფსიქოლოგი, მწერალი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი

ამ შაბათ-კვირას