#დღისკოდი კულტურის მოთვინიერება #LIVE
  • სახელმწიფო და კულტურა – სტუმარი: გიორგი მაისურაძე – ფილოსოფოსი
  • ეპოქები და კულტურული ნორმები – სტუმარი: ზაალ ჩხეიძე – ფილოლოგი
  • კონტრკულტურა და კულტურა – სტუმარი: მანუჩარ ოქროსცვარიძე – მხატვარი

დღის კოდი