42°პარალელი - ბაქარ ბერეკაშვილის რუბრიკა - დისკურსი & ინტერპრეტაცია I მეცნიერება და სახელმწიფო

რა კავშირია მეცნიერებასა და სახელმწიფოს შორის? რა მნიშვნელობას ატარებს ორივე ერთად და რა განპირობებს მათ ურთიერთსაჭიროებას? ბაქარ ბერეკაშვილი თავის რუბრიკაში ამჯერად მეცნიერებისა და სახელმწიფოს შესახებ მსჯელობს

 

42° პარალელი