სამეცნიერო პიკნიკი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

მარიამ მესხის სიუჟეტი.

ახალი დღე