„დაკარგული წიგნები“ - კორნელი ბოროზდინი „მოგონებანი, სამეგრელო და სვანეთი“ - პირველი სერია

კორნელი ბოროზდინის მოგონებები „სამეგრელო და სვანეთი“ – რუსეთის ხელქვეით მყოფ ქართულ სამთავროთა არსებობის ბოლო წლების შესახებ მოგვითხრობს. ავტორი თავადაა მოვლენათა მონაწილე და წარსულის ისეთ სურათებს აცოცხლებს, სხვა მემუარების ფურცლებზე ძნელად რომ იპოვნით.

ბოროზდინის თხრობის დასაწყისი. ცნობა უტუ მიქავას აჯანყების შესახებ და მსჯელობა ქუთაისის გუბერნატორის კაბინეტში.

აკა მორჩილაძის საავტორო პროექტი – „დაკარგული წიგნები“

აკა მორჩილაძე – დაკარგული წიგნები

ეპოქა

დოკუმენტური ფილმები