„დაკარგული წიგნები“ - კორნელი ბოროზდინი „მოგონებანი, სამეგრელო და სვანეთი“ - მესამე სერია

ეკატერინე ჭავჭავაძის გასაჭირი სამთავროს მართვის დასაწყისისას და ვითარება მთავრის კარზე. რუსების სურვილი სამეფოს გაუქმებისა და მშვიდობიანად, მოლაპარაკებით გზით გადაწყვეტის გეგმები.

აკა მორჩილაძის საავტორო პროექტი – „დაკარგული წიგნები“

აკა მორჩილაძე – დაკარგული წიგნები

ეპოქა

დოკუმენტური ფილმები