ცოცხალი მუსიკა - სპექტაკლიდან „დარისპანის გასაჭირი"

▶ მაია ჩართოლანი, მსახიობი, რეჟისორი.

ცოცხალი მუსიკა – „შენა ხარ წყარო”

მოზარდ მაყურებელთა თეატრი – 95

ახალი დღე