ცოცხალი მუსიკა - „შენა ხარ წყარო"
 ვანო დუგლაძე – „შენა ხარ წყარო” (ავტორი: ინოლა გურგულია).

ცოცხალი მუსიკა „ახალი დღის“ ეთერში

მოზარდ მაყურებელთა თეატრი – 95

ახალი დღე