ციფრული მოქალაქეობა და გეიმინგი

კაცობრიობის ისტორიაში ტექნოლოგიები ყველაზე სწრაფად განვითარებადი მოვლენაა. 3.5 მილიარდი ადამიანი ინტერნეტის ყოველდღიური მომხმარებელია.

სტუმრები: მარიკა სიხარულიძე – ციფრული მოქალაქეობის ექსპერტი; მერი გელაშვილი – ფსიქოლოგი.

ახალი დღე