#დღისკოდი ლიტერატურა და დროის კონტექსტი
  • ტექსტის და თანამედროვე კონტექსტი – რატომ უჭირთ მოსწავლეებს ტექსტის გააზრება და მასში მოქცეული ამბების რეალურ ცხოვრებაში გადმოტანა – სტუმარი: ირინა ნაცვლიშვილი – ფილოლოგიის დოქტორი
  • ლიტერატურა, როგორც გზამკვლევი – შესაძლოა თუ არა, რომ სწორედ ლიტერატურა გახდეს მოსწავლისთვის გზამკვლევი კონფლიქტურ სიტუაციებში – სტუმარი: ნანა აბულაძე – მწერალი
  • ლიტერატურის ტექნოლოგიური მომავალი – რა შეცვალა ციფრულმა ეპოქამ ლიტერატურაში და რას შეცვლის სამომავლოდ – სტუმარი: სანდრო ასათიანი – ინფორმაციული ტექნოლოგიების ექსპერტი

დღის კოდი