ბორჯომ-ხარაგაულის პარკის ბიომრავალფეროვნება

ბოლო ათწლეულებია მსოფლიოში ზაფხულის პერიოდი ნელ-ნელა უფრო და უფრო გვალვიანი და ცხელი გახდა. ამ დროს ყველას განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს, მცირე დაუდევრობასაც შეუძლია ისეთი მასშტაბების ზიანის მიყენება გარემოსთვის, რომლის გამოსწორებაც პრაქტიკულად შეუძლებელია. ნადგურდება უნიკალური ფლორა და ფაუნა, გარემო, რომელიც ადამიანისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია. ევროპაში ერთ-ერთი ძველი და დიდი დაცული ტერიტორია ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკია.

რა ბიომრავალფეროვნებას მოიცავს ეს დაცული ტერიტორია.