ანდრეი კასიანოვი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში

მუქარა და მადლობა.

ანდრეი კასიანოვი ახსნა-განმარტებისთვის საქართვლოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმყოფებოდა. პარალელურად კი, საქართვლოს ელჩმა ჰუმანიტარული დახმარებისთვის უკრაინისგან მადლობა მიიღო. ორი შეხვედრა და ორი განსხვავებული კონტექსტი. კასიანოვმა საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეხვედრის შემდეგ კომენტარის გარეშე დატოვა.