#ახალიდღე საბჭოთა კავშირის დაშლა

1991 წლის 25 დეკემბერს საბჭოთა კავშირის პირველმა და უკანასკნელმა პრეზიდენტმა, მიხეილ გორბაჩოვმა თანამდებობა დატოვა. საბჭოთა იმპერია დაიშალა, „ცივი ომი“ დასრულდა და მსოფლიოს პოლიტიკურ რუკაზე 15 დამოუკიდებელი სახელმწიფო გაჩნდა. საბჭოთა კავშირის დასასრულის დასაწყისი ანა მასხარაშვილის სიუჟეტში.

ახალი დღე

#ახალიდღე/facebook