ახალი სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის

როგორ უნდა შეაფასოს მასწავლებელმა მოსწავლე ისე, რომ პროცესი მაქსიმალურად იყოს ორიენტირებული შედეგზე და არა კონკრეტულ ქულაზე.

„განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება,“ – ასე ქვია ახალ სახელმძღვანელოს, რომელიც პედაგოგებს ახალი მიდგომის ათვისება-დანერგვაში დაეხმარება. სახელმძღვანელოზე ფსიქოლოგები და სასკოლო შეფასების სპეციალისტები ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდნენ.

პროექტი ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მხარდაჭერით განხოციელდა.

დატოვე კომენტარი