42° პარალელი - ისრაელის უსაფრთხოების სტრატეგიები - რას გულისხმობს პერიფერიის დოქტრინა?

დაარსებიდან დღემდე, ისრაელს საკუთარი არსებობისთვის უმეტესწილად მტრულ გარემოში, უსაფრთხოების სტრატეგიებისა და რეგიონული პოლიტიკის სხვადასხვაგვარი კომბინაციების შემუშავება უწევდა. შერჩეული მიდგომებიდან რამდენიმე დღესაც ისრაელის უსაფრთხოების ქვაკუთხედს წარმოადგენს, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი რეგიონული კონფიგურაციების ცვალებადობის გამო ისტორიას შემორჩა. შოთა თხელიძის სიუჟეტი.

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი