42°პარალელი - ეპიზოდი #4: რა არის ინფლაცია და რატომ წარმოიქმნება ის?

„ინფლაცია“ პირველ რიგში ეროვნული შემოსავლის განაწილების პროცესში სოციალური კონფლიქტის გამოხატულებაა.  რადგან, რუბრიკის წინა ეპიზოდში ჩვენ ვრცლად ვისაუბრეთ მონეტარიზმზე და ვნახეთ, რომ არ არსებობს მთავარი „საყრდენი წერტილი“ – სტაბილური კავშირი ფულსა და ეკონომიკის რეალურ სექტორს შორის. ჩვენ ამ სიუჟეტში მთელ ყურადღებას დავუთმობთ ინფლაციის ამხსნელ სხვა თეორიებს, რომელიც უფრო ფართო კონტექსტში დაგვანახებს „ინფლაციას“ და მის რეალურ მიზეზებს.

42° პარალელი

 

დატოვე კომენტარი