მთავრობის გადაწყვეტილებით, ფარმაკოლოგიურ საშუალებათა კლინიკური კვლევის ნებართვების მიღება მარტივდება
მთავრობის გადაწყვეტილებით, ფარმაკოლოგიურ საშუალებათა კლინიკური კვლევის ნებართვების მიღება მარტივდება

ფარმაკოლოგიურ საშუალებათა კლინიკური კვლევის ნებართვების მიღება მარტივდება. ცვლილებები მთავრობის №335-ე დადგენილებაში შევიდა.

„ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გაუარესების პირობებში (ეპიდემია, პანდემია, ეპიდემიური აფეთქება) ფარმაკოლოგიურ საშუალებათა კლინიკური კვლევის (რომელიც დაკავშირებულია/ ასოციირებულია არსებული ეპიდემიოლოგიური მიზნების საჭიროებებთან) ნებართვის მისაღებად, მაძიებელი შესაძლებელია, ნაწილობრივ გათავისუფლდეს ამ დადგენილებით განსაზღვრული მოთხოვნებისაგან, სამინისტროსთან შეთანხმების საფუძველზე“, – აღნიშნულია მთავრობის დადგენილებაში შეტანილ ცვლილებაში.

„ფარმაკოლოგიურ საშუალებათა კლინიკური კვლევის, ფარმაცევტული წარმოების, ავტორიზებული აფთიაქის, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ სამკურნალო საშუალებათა იმპორტის ან ექსპორტის ნებართვების გაცემის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე“ მთავრობის დადგენილებაში შეტანილი ცვლილებები დღეს, 7 მაისს საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა და გამოქვეყნებისთანავე ამოქმედდა.

დატოვე კომენტარი