ამომრჩეველთა სიების საარჩევნო კომისიისთვის განკუთვნილი (სამაგიდო) ვერსიის ფოტო და ვიდეოგადაღება იკრძალება
ამომრჩეველთა სიების საარჩევნო კომისიისთვის განკუთვნილი (სამაგიდო) ვერსიის ფოტო და ვიდეოგადაღება იკრძალება

ამომრჩეველთა სიების საარჩევნო კომისიისთვის განკუთვნილი (სამაგიდო) ვერსიის ფოტო და ვიდეოგადაღება იკრძალება. ამის შესახებ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილებაშია აღნიშნული.

„კენჭისყრის შენობაში დაუშვებელია ნებისმიერი ფორმით ისეთი ინფორმაციის ან მონაცემების ფოტო-ვიდეოგადაღება, ან სხვაგვარი დამუშავება, რომელიც/რომლებიც საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ შესაბამისად არ განეკუთვნება საჯარო ინფორმაციას (მათ შორის ამომრჩეველთა სიების საარჩევნო კომისიისთვის განკუთვნილი (სამაგიდო ) ვერსია, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს ფოტო-ვიდეოგადაღება ან დამუშავება გათვალისწინებულია ამავე ორგანული კანონით“.- აღნიშნულია ცესკო-ს დადგენილებაში, რომელიც დღეს, 7 აგვისტოს საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა.

საარჩევნო ადმინისტრაციამ ცვლილებები „ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2012 წლის 24 სექტემბრის დადგენილებაში შეიტანა.

დატოვე კომენტარი