ზურა დოიჯაშვილის ვარსკვლავის გახსნა

საქართველოს ბანკი: GE06BG0000000498478658

მიმღები: ტურიზმის განვითარების ასოციაცია

ახალი დღე