უწყლოდ დარჩენილი სოფლები

რატომ არ აქვთ წყალი ადამიანებს ბუნებრივი რესურსით მდიდარ ქვეყანაში?

რა ევალება სახელმწიფოს და რა პასუხისმგებლობა აქვს საზოგადოებას პრობლემის გადასაჭრელად?

კვირის მოამბე