თბილისში ნარჩენების გადამამუშავებელ საწარმოს EBRD დააფინანსებს