თავდაცვის კომიტეტის სხდომა

პარლამენტში ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ფუნქციებზე მსჯელობენ.

თავდაცვის კომიტეტის სხდომაზე „ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ“ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი ნათია მიქელაძე წარადგენს. კანონპროექტით, საბჭო პრემიერ-მინისტრის სათათბირო ორგანოს, ანალიტიკურ ცენტრს წარმოადგენს, საბჭოს მდივნის ფუნქციას საბჭოს ერთ-ერთი წევრი შეასრულებს. საბჭოს მუდმივმოქმედი წევრები კი იქნებიან: პრემიერი, თავდაცვის,  შინაგან, საგარეო საქმეთა და ფინანსთა მინისტრები, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და დაზვერვის სამსახურების უფროსები და თავდაცვის ძალების მეთაური. საბჭო იმუშავებს ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში არსებული გამოწვევების, რისკებისა და უსაფრთხოების პრევენციაზე, გამოვლენასა და აღკვეთაზე.

საპარლამენტო ოპოზიცია ინტერესდება, საბჭოს საქმიანობაში რატომ არ არის ჩართული პრეზიდენტი და რამდენად შესაძლებელი იქნება, მდივნის ფუნქცია რომელიმე მინისტრმა შეასრულოს.

დატოვე კომენტარი