შშმ პირთა დღის ცენტრების მდგომარეობა

არასაკმარისი დაფინანსება და აუთვისებელი ვაუჩერები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრებში. პრობლემებზე მშობლების და ცენტრების ხელმძღვანელთა ნაწილი საუბრობს.

როგორც ირკვევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დღიური თვრამეტი ლარი სხვადასხვა მიზეზის გამო, ხშირად აუთვისებელი რჩება.

სფეროს ექსპერტები დღის ცენტრებთან დაკავშირებული პოლიტიკის გადახედვას და სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან კიდევ უფრო მეტ დაინტერესებას ითხოვენ.

სალომე სილაგაძის სიუჟეტი.