შრომის ფასი საქართველოში

რამდენია დასაქმებულის მინიმალური ანაზღაურება კანონმდებლობის მიხედვით, რომელიც საარსებო მინიმუმსა და სოციალურ დახმარებაზე ნაკლები გამოდის.

ახალი კვირა