სასამართლოს რეფორმა

როგორია სასამართლო რეფორმის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. დოკუმენტი უკვე მომზადებულია. ეს ევრორეკომენდაციების 12 პუნქტიდან ერთ-ერთია. აღნიშნული სასამართლოს 16 გამოწვევას აერთიანებს.

რა ცვლილებებია ამ დოკუმენტით გათვალისწინებული და რა შეფასებები კეთდება საკანონმდებლო ორგანოში.

მანანა დევაძე დეტალებით.