სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და რეაგირების

სახალხო დამცველის აპარატმა, USAID-ის სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით, „სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და მასზე რეაგირების“ კამპანია დაიწყო.

სტუმრები: ეკატერინე ბოკუჩავა, USAID-ის სამართლის უზენაესობის პროგრამის მრჩეველი მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის საკითხებში;

ანა კვაჭაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი.

ახალი დღე