სამშობიაროში დასაქმებული მსჯავრდებული ექიმები

სამშობიაროდან ახალშობილის გაყიდვაში მსჯავრდებული ექიმები, რომლებიც საქმიანობას დღემდე აგრძელებენ. დახურულ, არალიცენზირებულ კლინიკასა და ქუჩაში დაბარებული პაციენტები სამედიცინო ისტორიისა და აღრიცხვის დოკუმენტაციის გარეშე.

რატომ აგრძელებენ პროფესიულ საქმიანობას ექიმები და რატომ არ მოახდინა რეაგირება საქმეზე ჯანდაცვის რეგულირების სააგენტომ?!

ახალი კვირა