სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი აქტიურ მუშაობას იწყებს

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი აქტიურ მუშაობას იწყებს. მთავრობამ მისი დებულება დაამტკიცა. დეპარტამენტის მიზანი, სახელმწიფო ენის კონსტიტუციური სტატუსის დაცვა, პოპულარიზაცია, სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენა, სახელმწიფო ენის განვითარებისა და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება/ხელშეწყობაა.

დეპარტამენტის ხელმძღვანელის გიორგი ალიბეგაშვილის განმარტებით, ნორმების დარღვევის შემთხვევაში, სახელმწიფო უწყებების, მედიის და სხვა დაწესებულებების მიმართ გაიცემა რეკომენდაციები.

ასევე, დიდი ყურადღება დაეთმობა აფხაზურ ენასაც.

დატოვე კომენტარი