პროექტი -„გააგონე კომპიუტერს ქართული ხმა“

სტუმრები: მარინე ბერიძე, ენათმეცნიერი, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის წარმომადგენელი;

რაზმიკ ბადალიანი, იდეის ავტორი და სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის მოხალისე.

ახალი დღე