საარჩევნო გარემო და აუდიტის სამსახურის საქმიანობა

როგორ ფინანსდებიან პარტიები და როგორია ამ კუთხით წინასაარჩევნო გარემო.

აუდიტის სამსახურმა ანგარიში წარადგინა. დოკუმენტში საუბარია იმ შემოწირულობებზე, რომლებსაც პარტიები იღებენ. აქცენტი გაკეთებულია საკანონმდებლო ცვლილებებზე.

ანა ბროლაძე დეტალებით.

დატოვე კომენტარი