რა არის სკოლა და ვინ არის დირექტორი? - რა წარმოდგენები აქვთ პატარებს სკოლაზე  

ახალი დღე