პირადი ექიმი - წყლის დანაკარგი და შევსება / ნაკბენები და პირველი დახმარება / კვებითი შუქნიშანი #LIVE

▶ წყლის დანაკარგი და შევსება

▶ ნაკბენები და პირველი დახმარება

▶ სტუმარი: თამარ დაუსი, ექთანი

▶ კვებითი შუქნიშანი

პირადი ექიმი