პირადი ექიმი - სამედიცინო სიახლე / ბავშვის აზროვნება, ქცევა და... წამლები #LIVE

1-ლი ბლოკი: სამედიცინო სიახლე;

მე-2 ბლოკი: ბავშვის აზროვნება, ქცევა და… წამლები;

სტუმარი: მედეა ზირაქაშვილი – ბავშვთა ნევროლოგი და ფსიქიატრი, მედიცინის დოქტორი;

მე-3 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი.

პირადი ექიმი