ომი და ხელოვნება - სტუმარი: ირინე აბესაძე -  ხელოვნებათმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი

დღის კოდი