ნინო ხარატიშვილის შეხვედრა მკითხველთან 

ახალი დღე