მთავრობის წევრების განცხადებები

უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა განცხადებები გააკეთეს.

მოამბე