მხატვარ ირაკლი სოსელიას პერსონალური გამოფენა გალერეა „იარტში“

ლუკა ვადაჭკორიას სიუჟეტი.

ახალი დღე