მანანა თუმანიშვილის პერსონალური გამოფენა

„ეროვნული გალერეა“ მანანა თუმანიშვილის პერსონალურ გამოფენას მასპინძლობს. ექსპოზიცია ავტორის მიერ ბოლო წლებში სხვადასხვა ტექნიკით შესრულებულ 70-მდე ნამუშევარს აერთიანებს. მხატვარი თავის შემოქმედებაში აკვარელთან ერთად იყენებს შერეულ ტექნიკას.