ლიანა მარქარიანის რუბრიკა #ახალდღეში

ციფრული მარკეტინგი და ფეისბუქგვერდები – „ახალი დღის“ გვერდის მიმოხილვა; რამდენად მნიშვნელოვანია ფეისბუქგვერდის შექმნა ბრენდისთვის? გვერდის სწორი მენეჯმენტი ორგანიზაციის განვითარებისთვის.

ახალი დღე