კვლევა გენდერული ნიშნით ძალადობისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის საკითხებზე

სტუმრები: ნინო ჭელიძე – ქალთა ინიციატივა უსაფრთხოებისა და თანასწორობისთვის პროგრამის დირექტორი; კრისტინ ბორგონიონე – ქალთა გლობალური საკითხების შესახებ აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის სამდივნოს დირექტორის მოადგილე.

ახალი დღე