კინოში გაცოცხლებული ვაჟა-ფშაველას გმირები - ფილმი „ზოგი ჭირი მარგებელია“ რუბრიკაში „სტოპკადრი“

ნათია ბერიძის სიუჟეტი.

ახალი დღე