ხიბლით სავსე იმერეთი - ქუთაისში „გემო ფესტი“ ჩატარდა

ახალი დღე