ხანმოკლე XX საუკუნე - 1948
  • ორი კულტურა
  • თომას ელიოტი
  • იოსებ და ძმანი მისნი